Novinarska konferenca ob zaključku projekta Uživajmo brez meja, 15. marec 2007

UŽIVAJMO BREZ MEJA – PRVI PROSPEKT O REGIONALNI GASTRONOMIJI

Kmetijsko-gozdarski zavod Celje je sklopu projekta Uživajmo brez meja, ki ga v okviru programa INTERREG III A Slovenija-Avstrija sofinancira Evropska unija, izdal prospekt, ki na 32 straneh predstavlja najbolj zanimiva gastronomska doživetja od Gorenjske prek avstrijske Koroške do Prekmurja.

S prospektom, ki je izšel v nakladi 257.000 izvodov, in 170 turističnimi programi, ki so postavljeni na uradnem slovenskem turističnem informacijskem portalu na spletni strani www.slovenia.info/uzivajmobrezmeja, so projektni partnerji pripravili privlačen vodnik s priporočili za gastronomske izlete, potovanja in počitnice. Skupaj s predstavniki deželnega združenja turističnih kmetij avstrijske Koroške, ki so bili pobudniki projekta Uživajmo brez meja, so v namige za gastronomske užitke vključili več kot 1100 ponudnikov z obeh strani meje.

Zurück zur Liste