Uživajmo brez meja -Ohranimo gastronomsko dediščino, 2008-2009

Združenje turističnih kmetij Slovenije je v okviru projekta Ohranimo gastronomsko dediščino,  ki je bil preko finančnega mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma finančno podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške ter s podporo Republike Slovenije, izvedlo številne aktivnosti, s katerimi je prispevalo k ohranjanju gastronomske dediščine tako pri ponudnikih kot pri potrošnikih.

Med drugim je izdalo zbirnik opisov lokalnih jedi in pijač štirinajstih gastronomskih regij od Soče do Bele krajine ter na uradnem slovenskem turističnem portalu www.slovenia.info/uzivajmobrezmeja objavilo 58 zanimivih in privlačnih  turističnih programov za gastronomske izlete, popotovanja in počitnice. Na portal so skupaj s fotografijami Toma Jeseničnika postavili tudi izbrane recepte regionalnih jedi v slovenskem in angleškem jeziku. Recepte so lahko bralci šest mesecev zaporedoma spremljali v reviji Jana in spletni strani Jane,  ki je objavila tudi reportažo o gastronomski ponudbi na norveškem podeželju.

Zurück zur Liste