Združenje je v sodelovanju s KGZS-Zavodom Celje v letu 2001 začelo projekt razvoja specializirane ponudbe turističnih kmetij z nastanitvijo, ki je bil odobren na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo.

Že v letu 2001 je bila izdelana študija o možnostih in strategiji razvoja specializirane ponudbe na turističnih kmetijah v Sloveniji. Tridesetim kmetijam, ki so ponudbo prilagodile posameznim ciljnim skupinam gostov, je Kmetijsko-gozdarska zbornica prve znake specializirane ponudbe podelila že leta 2007.