Kategorija poljoprivredno gospodarstvo sa smještajem

Kvaliteta usluga na turističkim seoskim domaćinstvima označava se jabukama, odnosno znakom na kojem se nalazi jedna, dvije, tri ili četiri jabuke. Više jabuka jamči višu kvalitetu i veći opseg usluga. Oznaka kvalitete odnosi se na uređenost seoskog domaćinstva kao cjeline; najveći naglasak je na uređenosti prostorija u kojima borave gosti, a uključena je i kvaliteta i raznolikost hrane i pića te mogućnosti provođenja slobodnog vremena. Kvalitetu ponude turističkih seoskih domaćinstava svake godine provjerava nadležna ustanova.


Jednostavno opremljene sobe sa zajedničkom kupaonicoma i sanitarim čvorom.

Dobra ponuda poljoprivrednog gospodarstva, jednostavno opremljene sobe (najmanje polovica ima vlastitu kupaonicu i sanitarni čvor).

Vrlo dobra ponudba poljoprivrednog gospodarstva, dobro opremljene soe (većina ima vlastitu kupaonicu i sanitarni čvor).

Odlična ponuda, vrlo udobno; dobro opremljene sobe (sve imaju vlastitu kupaonicu i sanitarni čvor), široka ponuda hrane, široka dodatna ponuda.

Istražite turistička gospodarstva