22. redno srečanje članov ZTKS kot 7. redna volilna skupščina članov ZTKS v hotelu Bioterme Mala Nedelja, 18. 10. 2022

Za toplo in prijazno dobrodošlico s hišnimi kulinaričnimi dobrotami, sokovi, vini in žganji je poskrbelo 15 turističnih kmetij pomurske regije, ki se je odvijala med 9:30 in 11:00 v avli hotela Bioterme Mala Nedelja.

V času registracije udeležencev in pokušine dobrot je med 10:15 – 10:45 potekala tudi novinarska konferenca, na kateri so trije predstavniki združenja (Jani Božič, Urška T. Planinšek ter Renata Kosi kot strokovna sodelavka) novinarjem predstavili izvedene in načrtovane aktivnosti, ki so bile predstavljene na sami skupščini in 25. obletnici.

Več kot 100 zbranih kmetij in predstavnikov strokovne javnosti iz KGZS, so ob 11:00 uri s popevkami ter himno pozdravili  učenci šolskega orkestra OŠ Mala Nedelja.

Nato je vse prisotne najprej na daljavo preko video povezave zaradi bolezni covida-19 pozdravil aktualni predsednik združenja Matija Vimpolšek, ki je v nadaljevanju predlagal člane delovnega predsedstva, verifikacijske oz. volilne komisije, zapisnikarja ter overovatelja zapisnika skupščine. Vsi navzoči so z dvigom rok potrdili delovno predsedstvo.

Ker sta bila ta dan organizirana dva dogodka, je na volilni skupščini, ki se je odvijala v dopoldanskem času, vse prisotne nagovoril le en gost, in sicer dr. Stanko Kapun, direktor KGZS-Zavoda Murska Sobota, ki je izrekel priznanje delu združenja ter predstavil delo z dopolnilnimi dejavnostmi na  kmetijskem zavodu Murska Sobota.

Po spodbudnih besedah dr. Stanka Kapuna je sledila predstavitev poročila o delu  ZTKS v 2021 in programa dela za 2022, ki ju je predstavila Renata Kosi iz KGZS-Zavoda Celje, poročilo o finančnem poslovanju, ki ga je predstavila predsednica nadzornega odbora Slavica Grobelnik ter potrditev višine članarine za 2022.

Nato je podpredsednica združenja Urška T. Planinšek predstavila pilotni projekt upravnega odbora ZTKS. Podpredsednica je povedala, da so v Združenju turističnih kmetij Slovenije prišli do točke, ko se je potrebno odločiti, kako naprej. Izpostavila je, da se vsi nosilci turističnih kmetij soočajo s pomanjkanjem časa.  Zato so na zadnji seji UO ZTKS, ki je bila dne 10.10.2022, prišli do predloga, da bi na ZTKS zaposlili dodatnega človeka, ki bi ga financirali vsi člani združenja. Prednosti, ki bi jih imele kmetije, so manjši stroški, večjo prepoznavnost, napredek ZTKS, blagovno znamko, kategorizacijo s 5. jabolko in pa dolgoročno bi kmet iz tega naslova dobil več, kot pa bi vložil. Predviden strošek za vsako kmetijo oz. člana bi bil letno okoli 50 €.

Na podlagi predstavljenega je skupščina sprejela sklep, da je po posameznih regijah potrebno, da regijski predstavniki na sestankih v mesecu novembru članom,  nosilcem turističnih kmetij predstavijo pilotski projekt; tako se bo videlo, kakšen je odziv kmetij na terenu.


Na vrsti so bile še volitve članov v upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče ter predsednika. Člani so glasovali z glasovnicami in potrdili, da so volitve javne.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

1. URŠKA TOPOLŠEK PLANINŠEK

2. ALENKA KORPNIK                         

3. ANTON VRBNJAK

4. BARBARA ŠTERN

5. BOJAN FIRBAS

6. BREDA GNAMUŠ DUŠAK

7. MILENA TOMŠE

8. KATARINA COLNAR

9. ZDRAVKO BAHOR

10. VILMA BRENČIČ

11. JOŽE SOKLIČ

12. JERNEJ BRUS

13. MARINO JAKOMIN


 NADZORNI ODBOR:

1. MATJAŽ PAVLIN                                                    

2. ZDRAVKO GRILC                           

3. PETRA LEBER

                                  

ČASTNO RAZSODIŠČE:

1. DAVID ČERNOGOJ

 2. GAŠPER BANIČ

3. BOŠTJAN STEGEL

Kandidat za predsednika je bil aktualni predsednik Matija Vimpolšek, ki ga je skupščina ponovno izvolila za predsednika ZTKS za naslednja štiri leta, 2022 - 2026.


Po zaključeni skupščini je sledil krajši odmor in ob 14.00 uri je sledila še prireditev ob 25. obletnici združenja.

Nazaj na seznam

Aktualno iz kmetij

Prijava na naše e-novice vam omogoča spremljanje najaktualnejših vsebin v zvezi s turističnimi kmetijami v Sloveniji.

Naročilo kataloga