Star pregovor pravi: Človek je, kar jé!

V tej stari misli so strnjeni tudi naše sodobno razumevanje in pojmovanje ter odkrivanje vsega tistega, kar imenujemo gastronomija. Jemo zato, da živimo, vendar ne živimo samo zato, da bi le jedli!

Torej nam spoznavanje jedi in pijač lahko odkrije ter pomeni veliko več. Pomaga nam pri odkrivanju hišnih, krajevnih, lokalnih in regionalnih kulturnih posebnosti in različnosti, skozi jedi in njihovo uživanje spoznavamo šege in navade ljudi, oblike njihovega vsakdanjega gospodarskega prizadevanja, sožitja z naravo, zgodbe, ki odkrivajo bolj ali manj oddaljene korenine zgodovinskega razvoja, človeških usod, povezanosti ali razlikovanj.

Spoznavamo tudi različne okuse, vonjave gozdov, njiv, travnikov, pašnikov, vsega, kar človek pridela in v obliki jedi postavi na vsakdanjo ali praznično mizo.