Fotogalerija

Ker se sodobni človek vedno bolj prehranjuje z očmi, je toliko bolj pomembno, da postaja spoznavanje gastronomskih posebnosti, različnosti in podobnosti ena od temeljnih sestavin njegovega samospoznavanja in odkrivanja kulturnih različnosti, ki so največja vrednota bolj ali manj globaliziranega sveta.