Združenje turističnih kmetij Slovenije

Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno konec leta 1997 (4. 11.). Organizirano je v skladu z Zakonom o društvih in kot področna turistična organizacija povezuje 380 turističnih kmetij iz vse Slovenije. Člani združenja imajo okrog 2.600 ležišč in 13.800 sedežev.

Po podatkih RKG (28.december 2018) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS v Sloveniji je kmetij z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji v Sloveniji :

 • 479 izletniških kmetij,
 • 95 vinotočev,
 • 32 osmic,
 • 468 turističnih kmetij z nastanitvijo.

Vse te kmetije imajo skupaj 35.937 sedežev in 5.751 ležišč.

Od ustanovitve leta 1997 dalje skrbi združenje za:

 • skupen nastop turističnih kmetij na trgu,
 • za razvoj ponudbe,
 • informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah,
 • zastopanje interesov članov na gospodarskem in pravnem področju,...

Združenje svojim članom nudi:

 • brezplačno svetovanje o aktualnih zadevah,
 • mesečno informiranje članov o aktualnem dogajanju,
 • brezplačno predstavitev na sejmih v okviru združenja,
 • cenejše objave v promocijskih materialih združenja,
 • cenejšo objavo na internetu,
 • ugodnejša ali brezplačna usposabljanja (računalniški tečaji, tečaji tujih jezikov, komuniciranje z gosti....ipd.).

Dejavnosti promocijskega spleta so v preteklih dvajsetih letih pomembno vplivale na:

 • večjo prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij,
 • boljše zavedanje potrošnikov,
 • boljše poznavanje in večjo naklonjenost ponudbi slovenskih turističnih kmetij
 • ter tako zagotovile 200% večjo zasedenost zmogljivosti v primerjavi z letom 1997.

Združenje turističnih kmetij Slovenije že od samega začetka tesno sodeluje s:

 • Slovensko turistično organizacijo,
 • Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, 
 • Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS,
 • Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije,
 • Kmetijsko gozdarskimi zavodi v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter 
 • z različnimi izobraževalnimi ustanovami.

Z razvojem turističnih produktov podeželja, z dobro načrtovanim marketinškim komuniciranjem na domačem in tujih trgih, pri katerem bo ZTKS sodelovalo s Slovensko turistično organizacijo ter drugimi strateškimi partnerji ter z dvigom kakovosti turističnih storitev, želimo v prihodnjih petih letih povečati zasedenost zmogljivosti na 120 dni in s tem prispevati k:

 • višjim prihodkom kmetij iz turistične dejavnosti,
 • k novim delovnim mestom na kmetijah ter 
 • nenazadnje k ohranjanju poseljenosti in kulturne krajine našega podeželja.

Organi združenja

Organi združenja po statutu so:

 • skupščina, ki je najvišji organ združenja in voli druge organe; sestavljajo jo vsi člani;
 • upravni odbor, sestavljen je iz 13 članov in predsednika;
 • nadzorni odbor sestavljajo 3 člani;
 • razsodišče s 3 člani.


Spletne povezave

Od leta 1999 so vse turistične kmetije, ki so predstavljene:

 • v katalogih Združenja turističnih kmetij Slovenije in Slovenske turistične organizacije - z opisom ponudbe, z zemljevidi in opisom dostopa na kmetijo predstavljene tudi na uradnem slovenskem turističnem portalu: 
  www.slovenia.info
 • od leta 2007 ima združenje tudi lastno speltno stran www.turisticnekmetije.si 
 • od oktobra 2012 so kmetije predstavljene tudi na socialnem omrežju Facebook (Farmstay Slovenia)  in  od 2016 na Instagram #farmstaySlovenia


Druge spletne povezave: 

Združenje turističnih kmetij Slovenije je član Eurogitesa,Evropskega združenja za ruralni turizem, in je predstavljeno tudi na www.eurogites.org

Mednarodno sodelovanje

Pri projektu Počitnice brez meja na kmetijah sta Združenje turističnih kmetij Slovenije in Kmetijsko gozdarski zavod Celje že od leta 1997 sodelovala:

 • z deželnim združenjem Urlaub am Bauernhof na Avstrijskem Koroškem in
 • italijanskima partnerjema ERSA Gorizia - Ente regionale per la promotione e lo sviluppo dell agricultura Friuli-Venetia Giulia ter Associazione Agriturismo Friuli Venezia Giulia - Agenzia Regionale,

Projekt se je v Italiji in Avstriji izvajal v okviru programa Interreg IIIA. Finančno podporo s strani Slovenije je projektu zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Od leta 2004 je Združenje turističnih kmetij Slovenije tudi član evropskega združenja za turizem na podeželju Eurogites.

Specializirana ponudba

Specializirana ponudba