Za prepoznavnost in dobro trženje ponudbe turističnih kmetij so katalogi izjemnega pomena. V dvajsetih letih delovanja združenja smo skupaj s Slovensko turistično organizacijo pripravili deset izdaj in tri ponatise barvnega kataloga slovenskih turističnih kmetij - v slovenskem in petih tujih jezikih. Potrošniki so jih sprejeli z velikim navdušenjem. Izdajo kataloga sta ves čas - poleg Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - finančno podpirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Kmetijstvo-gozdarska zbornica Slovenije, ki je zagotovila tudi nepogrešljivo strokovno pomoč javne kmetijske svetovalne službe.

Katalogi potencialnemu gostu omogočajo, da sam vzpostavi stik z želeno kmetijo, pridobi dodatne informacije na spletu ter rezervira svoje počitnice oziroma se dogovori za obisk izletniške kmetije, vinotoča ali osmice.

V dvajsetletnem obdobju so se format kataloga, naslov, notranja postavitev in naslovnica večkrat spremenili. Spreminjala se je tudi dinamika izdajanja: v prvih sedmih letih (1998-2004) je izšel vsako leto, od leta 2005 naprej pa vsaki dve leti.

Prvi katalog turističnih kmetij Slovenije je izdala časopisna hiša Delo, ki je v zelo kratkem času po ustanovitvi združenja, v začetku maja 1998, pripravila 12.000 izvodov v slovenskem jeziku, nato pa še 6.000 izvodov angleško-nemške različice ter prav toliko izvodov hrvaško-italijanske različice. Vsa besedila je pripravila Darja Verbič, tedanja urednica Delovne turistične priloge. V Delu in drugih medijih je bilo tedaj objavlenih veliko člankov o združenju, o ponudbi turističnih kmetij, o izidu kataloga ... Vse te informacije so nedvomno vplivale na večje zaznavanje in boljše poznavanje ponudbe turističnih kmetij.

Sočasno pa je takratni Center za promocijo turizma Slovenije (CPTS) izdal še splošni prospekt Podeželje, in sicer v slovenskem, nemškem, angleškem, italijanskem in hrvaškem jeziku v nakladi 100.000 izvodov. Namenjen je bil tujim gostom, v njem pa so bile objavljene splošne informacije (slovenske pokrajine, zemljevid Slovenije, značilnosti ponudbe turističnih kmetij) ter odgovorna kartica, s katero so zainteresirani lahko pri združenju naročili katalog turističnih kmetij.

Splošni prospekt je v celoti financiral Center za promocijo turizma Slovenije, katalog turističnih kmetij Slovenije, ki ga je izdalo združenje, pa je bil oblikovno in vsebinsko dopolnilo omenjenega prospekta.

V prvem katalogu turističnih kmetij Slovenije je bilo s fotografijo, opisom ponudbe in zemljevidom dostopa predstavljenih 121 turističnih kmetij, vsaka na svoji strani. Poudarjene so bile možnosti za aktivno preživljanje prostega časa na kmetiji in v njeni okolici, kulinarične dobrote, doživetja ...

Kmetije so bile razvrščene po območjih (Štajerska, Gorenjska, Primorska, Koroška, Notranjska, Bela krajina, Dolenska in Prekmurje). Predstavljene so bile tudi slovenske vinske ceste. Novinarjem je bil katalog predstavljen 14. maja 1998 na turistični kmetiji Firbas v Cogetincih.

Poleg katalogov turističnih kmetij je združenje izdalo še nekaj manjših prospektov, ki so prav tako pripomogli k promociji podeželja, npr. brošuro Ideje za izlete za organizirane skupine - Podeželje, ki je bila pripravljena s svetovalci kmetijske svetovalne službe.

Z njo smo organizatorje izletov želeli spodbuditi k obisku zanimivosti na slovenskem podeželju in seveda k obisku turističnih kmetij. V brošuri so bile zbrane manj poznane kulturne in naravne zanimivosti na podeželju, kmetije z zanimivimi dopolnilnimi dejavnostmi, izletniške turistične kmetije in vinotoči. V okviru akcije trženjskega  komuniciranja "Počitnice so blizu" pa sta v sodelovanju s Centrom za promocijo turizma leta 1999 izšli brošuri Počitniške ideje - Podeželje in Zbirka počitniških idej za otroke, v katerih je bila predstavljena ponudba nekaterih turističnih kmetij v Sloveniji.

Aktualni katalog turističnih kmetij Slovenije, izšel oktobra 2016, format A4