Projekt je bil preko finančnega mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma finančno podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške ter sofinanciran s sredstvi Republike Slovenije. Združenje je sodelovalo z sorodnim združenjem ponudnikov podeželskega turizma in tradicionalnih jedi na Norveškem (Norwegian Rural Tourism and Traditional Food).

V okviru projekta so se izvajale aktivnosti, ki so prispevale k ohranjanju gastronomske dediščine tako pri ponudnikih kot pri potrošnikih. Med drugim je bil narejen zbirnik opisov lokalnih jedi in pijač štirinajstih gastronomskih regij od Soče do Bele krajine, na uradnem slovenskem turističnem portalu  www.slovenia.info/uzivajmobrezmeja pa je bilo objavljenih 58 zanimivih in privlačnih  turističnih programov za gastronomske izlete, popotovanja in počitnice. Na portal so bili skupaj s fotografijami Toma Jeseničnika postavljeni tudi izbrani recepti regionalnih jedi v slovenskem in angleškem jeziku. Recepte so lahko bralci šest mesecev zaporedoma spremljali v reviji Jana, ki je objavila tudi reportažo o gastronomski ponudbi na norveškem podeželju.

Projektne aktivnosti so se odvijale na območju štirinajstih gastronomskih regij: Ljubljana in njena okolica, Zasavje, Notranjska, Dolenjska, Kočevska, Bela krajina, Posavje in Bizeljsko, Rovtarsko, Idrijsko, Cerkljansko, Dolina Soče,  Goriška Brda, Goriška, Vipavska dolina, Kras, Brkini, Kraški rob in Slovenska Istra.

Prav kmetijski svetovalci in svetovalke z aktivnostmi, ki jih izvajajo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in v okviru nekaterih projektov, pomembno prispevajo k varovanju dediščine na podeželju, saj skrbijo za usposabljanje ponudnikov, predstavitev regionalnih posebnosti na prireditvah in za različne oblike ocenjevanja kakovosti izdelkov na državnih in lokalnih razstavah.

Projekt je podprla Slovenska turistična organizacija, ki je omogočila, da so bili recepti regionalnih jedi in namigi za gastronomska doživetja postavljeni na uradni slovenski turistični portal. V namige je bilo vključenih več kot 360 ponudnikov na podeželju.

Novinarska konferenca ob zaključku projekta, na kmetiji Pr' Krač, 2009