Nekaj mesecev po ustanovitvi se je združenje skupaj s KGZS-Zavodom Celje povezalo z dvema sorodnima organizacijama turističnih kmetij avstrijske Koroške in Furlanije - Julijske krajine pri projektu Počitnice brez meja. Omenjeni projekt so finančno podprli EU – evropski sklad za regionalni razvoj, deželni vladi avstrijske Koroške in Furlanije - Julijske Krajine, v Sloveniji pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki je zagotovila tudi strokovno pomoč kmetijske svetovalne službe.

V okviru projekta je leta 1999 in pozneje še leta 2003 izšel kakovosten barvni katalog, v katerem so bili predstavljeni Slovenija, avstrijska Koroška in Furlanija - Julijska krajina, značilna turistična ponudba podeželja, kulinarika, najpomembnejše prireditve, naravne in kulturne znamenitosti in seveda turistične kmetije tega območja.

Posebnosti kataloga sta bila uporabniška kartica in blok kuponov pod imenom Počitnice brez meja, ki sta gostom kmetij zagotavljala dodatno ponudbo na turističnih kmetijah in popuste pri vstopnini za oglede najzanimivejših izletniških točk v vseh treh deželah.

Vsak partner je poskrbel za predstavitev kataloga ciljnim skupinam (tiskovne konference, sejmi, oglasi, direktna pošta...).Tako so ponudbo turističnih kmetij vseh treh dežel spoznale nove ciljne skupine gostov, ki jih brez dobrega partnerstva, zaradi omejenih razpoložljivih finančnih sredstev sicer brez projekta ne bi mogli doseči.

Novinarska konferenca ob izdaji prvega kataloga Počitnice brez meja v Vidmu, maj 1999


Katalog Počitnice brez meja, 2003