Združenje je s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Celje in deželnim združenjem turističnih kmetij avstrijske Koroške sodelovalo pri čezmejnem projektu Uživajmo brez meja, ki ga je v okviru programa INTERREG III A Slovenija-Avstrija sofinancirala Evropska unija. Eden najpomembnejših rezultatov projekta je bil slovenski prospekt te vrste, ki je na 32 straneh predstavljal najzanimivejša gastronomska doživetja in značilne jedi posameznih regij, od Gorenjske prek avstrijske Koroške do Prekmurja. Izšel je v nakladi 257.000 izvodov v slovenskem in nemškem jeziku. Skupaj s prestavniki deželnega združenja turističnih kmetij avstrijske Koroške je bilo v namige za gastronomske užitke vključenih več kot 1100 ponudnikov z obeh strani meje.

Projekt je kmete spodbudil, da v svojo ponudbo v večji meri vključujejo regionalne jedi in pijače. Poleg tega je z aktivnostmi tržnega komuniciranja vplival na večji obisk turistov in večje povpraševanje po regionalnih gastronomskih posebnostih. Izvedene so bile številne delavnice in večdnevni tečaji s področja regionalne gastronomije in komuniciranja z gosti, ki se jih je udeležilo več kot 500 ponudnikov. Pri izvajanju projekta so pomembno podporo pri motiviranju ponudnikov in pri izvedbi posameznih projektnih aktivnostih zagotovili svetovalni in svetovalke kmetijsko-gozdarskih zavodov na projektnem območju (KGZ Murska Sobota, KGZ Ptuj, KGZ Maribor, KGZ Celje in KGZ Kranj).

Projekt je kmete spodbudil, da v svojo ponudbo v večji meri vključujejo regionalne jedi in pijače. Pole tega je z aktivnostmi tržnega komuniciranja vplival na večji obisk turistov in večje povpraševanje po regionalnih gastronomskih posebnostih.

Plakati in fotografije se še vedno uporabljajo na različnih promocijskih dogodkih.

Skupni katalog smo s partnerji iz Avstrije predstavili na novinarski konferenci, Dvor Jezeršek, 2007