Dostopnost

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Združenje turističnih kmetij Slovenije se zavezuje omogočati dostopnost v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.turisticnekmetije.si/.


Stopnja skladnosti
Spletno mesto Združenje turističnih kmetij Slovenije je napisano v jeziku HTML5 in uporablja CSS3 stilske predloge (angl. Cascading Style Sheets) za oblikovanje spletnih strani. Za interakcije in določene funkcionalnosti se uporablja jQuery JavaScript knjižnica. Delovanje in izgled spletnih strani je preverjeno v vseh popularnejših starejših in novejših brskalnikih ter na različnih napravah in operacijskih sistemih.

Spletna stran Združenja turističnih kmetij Slovenije je pripravljena v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost ustreza stopnji AA.

Dodatna pomoč v obliki namigov pri vnosnih poljih, gumbih in povezavah je namenjena manj veščim uporabnikom spleta.


Funkcije dostopnosti
Del spletnega mesta je posebno orodje, ki omogoča dodatne funkcije dostopnosti spletnega mesta. Prikaže se ob kliku na ikono dostopnosti v spodnjem desnemu kotu. Uporabniku je omogočeno:

 • olajšana navigacija s tipkami na tipkovnici,
 • uporaba večjega kazalca miške, v beli ali črni barvi,
 • povečanje kontrasta barv,
 • prikaz barv v sivinah,
 • temni način belo na črnem
 • uporaba standardne pisave, primernejše za osebe z disleksijo,
 • večja velikost pisave; odebeljena pisava,
 • poudarjene povezave; naslovi z velikimi črkami.

Obiskovalcem je uporaba spletnega mesta dodatno olajšana z bližnjicami na tipkovnici:

 • prikaz možnosti dostopnosti (Ctrl + U),
 • prikaz kazala spletnih strani (Ctrl + Alt + K),
 • vrni se na domačo stran (Ctrl + Alt + D),
 • vrnitev na domačo stran (Ctrl + Alt + D),
 • Zapri pojavno okno (Esc),
 • Pomakni fokus na naslednji element (Tab),
 • Premakni fokus na prejšnji element (Shift + Tab),
 • Klikni fokusiran element (Enter)
 • Označi/odznači potrditveno polje (Space).


Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta turisticnekmetije.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki.

Na podlagi zaprosila vam nedostopne dokumente pošljemo.


Možne izboljšave
Spletno mesto za normalno delovanje, boljšo celostno uporabniško izkušnjo in večjo varnost uporablja JavaScript skriptni jezik. Brez ustrezne podpore brskalnika je otežena navigacija ter ne deluje prikaz in pošiljanje spletnih obrazcev v pojavnih oknih.

V primeru, da v brskalniku niso podprte stilske predloge CSS, se še vedno lahko pristopi do vseh informacij, vendar so lahko nekatere vsebine podvojene ali odvečne. V kodi spletnih strani so dodatni teksti, namenjeni za prikaz na zaslonih različnih velikosti oz. se prikažejo ob določenih akcijah.

Neodvisnost od JavaScripta in CSS predlog bi pomenila večjo spremembo v zasnovi in načinu delovanja spletnega mesta.

Mnoge smernice WCAG in WAI-ARIA za izboljšanje dostopnosti spletišča si je mogoče razlagati subjektivno. Prav tako se lahko interpretacije s časom spreminjajo.


Povratne in kontaktne informacije
Spletno mesto želimo čim bolj približati uporabnikom. V primeru težav pri dostopu do katerih koli vsebin ali informacij na tem spletnem mestu ali, če imate povratne informacije oziroma predloge izboljšav, nas obvestite na ztks@siol.net  ali po telefonu +386 (0)3 491 64 81.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja
Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.ijs@gov.si
Spletna stran: www.ijs.gov.si


Priprava izjave o dostopnosti
Izjava je bila pripravljena 14. 12. 2020 na podlagi samoocene, glede na prvo alinejo točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.


Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

Izjava je bila nazadnje pregledana 23. 6. 2023