Člani ZTKS na srečanju v Grosupljem izvolili novega predsednika

Na 23. srečanju Združenja turističnih kmetij Slovenije so člani združenja za novega predsednika za obdobje 2023 – 2026 izvolili Jožeta Sokliča s kmetije Povšin iz Sela pri Bledu. V nagovoru je poudaril pomen povezovanja in rezultatov dolgoletnega dela združenja.

(Grosuplje, 28. marec 2023) - Danes je potekalo 23. srečanje članov Združenja turističnih kmetij Slovenije (ZTKS). S pozdravnimi nagovori so pomen povezovanja za razvoj turizma na kmetijah med drugim poudarili: minister za gospodarstvo, turizem in šport RS Matjaž Han, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Tatjana Buzeti ter predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. 

Novo vizijo delovanja združenja v sklopu pilotnega projekta je predstavila podpredsednica ZTKS Urška Topolšek Planinšek in velik hvala izrekla delu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pri pripravi nove specializacije turističnih kmetij, ki bo kmalu zaživela ter kmetijskim svetovalkam in svetovalcem zavodov KGZS za številne izobraževalne delavnice. Prav tako pristojnim ministrstvom za razpise namenjene razvoju dopolnilne dejavnosti turizma na kmetijah ter Slovenski turistični organizaciji za promocijo.

Člani združenja so na novinarski konferenci, ki je potekala v sklopu dogodka, med drugim odprli problem aktualnega razpisa za namestitvene zmogljivosti Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kar nekaj kmetij namreč ni moglo oddati vloge na najavljen drugi rok razpisa, 27. marca 2023. V zvezi s tem bo združenje na pristojno ministrstvo poslalo vprašanje.

»Slovenska kmečka tradicija je za gosta, ki prihaja na oddih od sodobnega sveta in se mu pogosto toži po starih časih, nadvse zanimiva in predstavlja pristno doživetje,« je poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter pozval turistične kmetije, da svojo ponudbo nadgradijo z večjim medsebojnim povezovanjem ter povezovanjem z lokalno skupnostjo in drugimi ponudniki. »Imate odlične pogoje, da ponudite vrhunska avtentična doživetja na področju gastronomije, vinarstva, pa tudi zdravega počutja in nenazadnje športa. Seveda pa je nujno, da tudi mi na ministrstvu in same lokalne skupnosti skrbimo za pogoje za razvoj turističnih kmetij z vlaganjem v turistično infrastrukturo in denimo s spodbujanjem razvoja celovitih turističnih proizvodov,« je še povedal. Med drugim je napovedal prenovo Zakona o gostinstvu, pri čemer bodo na ministrstvu preučili smotrnost veljavnih pogojev za vse gostinske obrate: »Posebej za turistične kmetije bomo v sodelovanju z Združenjem turističnih kmetij Slovenije uvedli novo najvišjo kategorijo nastanitvenih obratov. To bo peto, zlato jabolko.«

»Turistične kmetije imate v kmetijstvu veliko vlogo, poleg zagotavljanja prehranske varnosti skrbite za razvoj turizma, kulturne krajine, ohranjanje kulturne dediščine in običajev ter promocijo slovenskega podeželja. Zelo pomembno je tudi vaše ohranjanje kulturnega izročila. Ena večjih prednosti naše države je namreč tudi v tem, da imamo na majhnem področju več regij, vsaka od njih pa ima svojo kulinariko, ki jo znate ponudniki s svojim kulinaričnem znanjem in ponudbo tradicionalnih slovenskih jedi gostoljubno predstaviti tako domačim kot tujim obiskovalcem. Tudi zato so slovenske turistične kmetije primerljive z evropskimi,« je udeležencem dogodka povedal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in poudaril večplasten pomen biti povezan v interesnem združenju.

»Zagotovo je prav Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kot stanovska organizacija slovenskih kmetov poklicana, da se še naprej prizadeva za razvoj turistične dejavnosti na kmetijah, dvig ponudbe in kakovosti, razvoj blagovnih znamk ter zagotavljanje pogojev za obstoj in razvoj kmetij,« je še zatrdil udeležencem srečanja.

Tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS veliko pozornosti namenja razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, je potrdila državna sekretarka Tatjana Buzeti. »Z letošnjim letom je v veljavo stopil nov strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Eden njegovih pomembnejših ciljev je dvig kakovosti življenja in krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju, ki predstavlja prostor številnih možnosti. Gre za dejavnost, ki jo je treba ohraniti in razvijati. S spodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja in vključevanja mladih želimo podeželje ohraniti vitalno, tudi s pomočjo vaših srčnih zgodb,« je razložila in še, da so se kmetije uspešno prilagodile na pogoje za izvajanje dopolnilnih dejavnosti, kar potrjujejo raziskave.

 »V 25 letih delovanja se lahko Združenje turističnih kmetij Slovenije, v katerega je vključenih 403 turističnih kmetij, pohvali z vrsto dosežkov. Ti so rezultat zastopanja interesov članov na področju zakonodaje ter sodelovanja s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport RS (MGTŠ). Združenje turističnih kmetij Slovenije je v zadnjem letu uspelo doseči, da jih je MGTŠ vključilo v svoje razpise in s tem dopolnilne dejavnosti izenačilo z ostalimi gospodarskimi subjekti kot so hoteli in ostalo. Posebna moč združenja je posledica dolgoletnega povezovanja in sodelovanja. Prav neverjetno kaj vse je skupaj in ob sodelovanju s pristojnimi ustanovami možno uresničiti,« poudarja strokovna sodelavka ZTKS Renata Kosi.

V sklopu 23. srečanja članov ZTKS je potekala zanimiva predstavitev o lepoti, bogastvu in moči povezovanja, ki sta jo pripravila vrhunski slovenski kuhar chef Uroš Štefelin in Marcela Klofutar iz Hiše Linhart. Predstavila sta pomen stalnega ustvarjanja novih programov, raziskovanjem zgodb, dvigovanjem dodane vrednosti, krepitvijo samozavesti in ponosa. »Povezani smo močnejši, povezani smo srečnejši, povezani stalno pridobivamo nova znanja, povezani delimo izkušnje, povezani ustvarjamo nove zgodbe, povezani smo bolj ponosni in samozavestni,« je med drugim poudaril Štefelin in še: »Ne čakajte na ustanove, ko se povežte, vas bodo opazili.«

Na koncu dogodka so sledile še javne zahvale predsednice delovnega predsedstva Damjane Rijavec Vrhovec:

-  kmetijam gostiteljicam za pogostitev s hišnimi dobrotami in pijačami: Grofiia, Okorn, Šinkovc, Pri Fajdigat, Pr' Jakopcu, Posestvo Trnulja, Bučar, Košir, Kuren, Pr' Soud in domačija Pr' Ostan'k.

- ter svetovalkam na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje in Ljubljana za vso pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodka.


Dogodek so finančno podprle Deželna banka Slovenije in občine Borovnica, Logatec in Grosuplje.

Za dodatne informacije in fotografije za objavo:

Renata Kosi, svetovalka za razvoj turizma na podeželju na KGZS-Zavodu Celje

(03 491 64 81), ztks@siol.net

Nazaj na seznam

Aktualno iz kmetij

Prijava na naše e-novice vam omogoča spremljanje najaktualnejših vsebin v zvezi s turističnimi kmetijami v Sloveniji.

Naročilo kataloga