Združenje je večkrat pomagalo svojim članom, ki so zašli v težave zaradi nesreč ali bolezni. Tako so člani leta 1999 na prvi skupščini zbrali prostovoljna sredstva za kmetijo Firbas, kjer je pogorel hlev, v letu 2013 so pomagali eni od članic, ki je hudo zbolela, avgusta 2016 pa so priskočili na pomoč še kmetiji Jeglijenk, na kateri je pogorelo gospodarsko poslopje s hlevom.