Združenje je skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje sodelovalo pri mednarodnem projektu Qualitool, ki ga izvajalo latvijsko združenje za turizem na podeželju Lauku Celotajs. Projekt, v katerem so bili partnerji tudi Evropsko združenje za turizem na podeželju Eurogites ter sorodne organizacije v Španiji, Grčiji in Bolgariji, je sofinancirala Evropska unija v okviru programa Leonardo da Vinci. Razvit je bil spletni pripomoček za usposabljanje, ki ponuja številne fotografije in nasvete v zvezi z minimalnimi merili za ocenjevanje kakovosti nastanitvenih zmogljivosti pri ponudnikih podeželskega turizma. Poleg tega je bila v vseh državah vključenih partnerjev narejena obsežna raziskava o pričakovanju gostov v zvezi s kakovostjo ponudbe turizma na podeželju.