Združenje je pritegnilo pozornost javnosti tudi z organizacijo posebnih dogodkov doma in v tujini. Turistične kmetije so sodelovale na številnih dogodkih za tuje novinarje, veleposlanike, predstavnike turističnih organizacij, kjer so vedno in odlično poskrbele za pogostitev s hišnimi in regionalnimi dobrotami in pijačami.

Osemindvajsetega avgusta 1999 je združenje na povabilo Nacionalnega turističnega združenja poskrbelo za pogostitev vseh udeležencev pomembnega svetovnega kongresa AIEST (Mednarodnega združenja znanstvenih ekspertov v turizmu) v Portorožu, ki se ga je udeležilo 150 turističnih strokovnjakov iz 29 držav. S svojimi kulinaričnimi specialitetami, izbranimi vini in gostoljubnostjo je sedem turističnih kmetij iz različnih slovenskih pokrajin navdušilo visoke goste. Glede na to, da so prav ti turistični strokovnjaki oblikujejo mnenja strokovne javnosti, je bila predstavitev za turistične kmetije, ki sicer po obsegu prenočitvenih zmogljivosti pomenijo le skromen del turistične ponudbe v Sloveniji, enkratna priložnost.

Poleg tega je ZTKS v sodelovanju z Oddelkom za kmetijsko svetovanje Celje pripravilo sprejem več kot 400 udeležencev tradicionalnega dvodnevnega posvetovanja Kmetijske svetovalne službe (22. novembra 1999 na Bledu). Topel sprejem turističnih kmetij, ki je vključeval pogostitev s kulinaričnimi specialitetami celjske in koroške regije in predstavitev dela ZTKS na panojih v preddverju, je navdušil predstavnike ministrstev, vlade, kmetijskih zadrug, kmetijskih podjetij, kmetijske svetovalne službe in ne nazadnje tudi predstavnike medijev.

V drugi polovic meseca septembra leta 2000 je združenje na povabilo MKGP in Društva slovensko-danskega prijateljstva sodelovalo pri promocije Slovenije na Danskem pod naslovom Slovenski dnevi v Aarhusu. Pri tem dogodku je sodelovalo pet turističnih kmetij (Firbas, Urška, Tremel, Šeruga in Mavretič) in strokovna sodelavka združenja. Kmetije so ob slovesnem odprtju poskrbele za pestro in raznovrstno kulinarično pogostitev, na katero so bili povabljeni številni visoki gostje.

Na povabilo Lions kluba Ilirija Ljubljana  je v juniju 2004 združenje sodelovalo na dobrodelni prireditvi, ki se je odvijala na vrtu protokolarnega objekta Vile Podrožnik v Ljubljani.  Pet turističnih kmetij (Firbas, Urška, Mavretič, Grapar in Ljubica) je poskrbelo za izbrane sladke hišne dobrote.

Oktobra 2008  je združenje na povabilo Društvo turističnih novinarjev Slovenije poskrbelo za pogostitev vseh udeležencev jubilejnega, 50. svetovnega kongresa turističnih novinarjev in piscev o turizmu (FIJET), ki je potekala v Sloveniji. V kongresnem centru na Brdu je 15 turističnih kmetij pripravilo hladno pogostitev z regionalnimi dobrotami. Ta dan sta bila predstavljena tudi združenje in celovita ponudba slovenskih turističnih kmetij. Udeleženci kongresa, ki so bili nad izborom jedi zelo presenečeni, pa so prejeli tudi izbor 13 regionalnih receptov v angleškem jeziku.